Per a altres significats, vegeu «Tonalitat (desambiguació)».

En música, la tonalitat relativa menor d'una tonalitat major o, a l'inrevés, el relatiu principal d'una tonalitat menor, és la tonalitat que té la mateixa armadura però amb una tònica diferent. Per exemple, les tonalitats de sol major i mi menor tenen un sol sostingut en la seva armadura, en la posició del fa#; així es diu que mi menor és el relatiu menor de la tonalitat de sol. El menor relatiu d'una tonalitat major sempre té la tònica una tercera menor més greu.

Aquí es presenta la llista completa de les parelles de tonalitats relatives majors i menors, seguint el cercle de quintes:

Armadura Major Menor
Si♭, Mi♭, La♭, Re♭, Sol♭, Do♭, Fa♭ Do♭ major La♭ menor
Si♭, Mi♭, La♭, Re♭, Sol♭, Do♭ Sol♭ major Mi♭ menor
Si♭, Mi♭, La♭, Re♭, Sol♭ Re♭ major Si♭ menor
Si♭, Mi♭, La♭, Re♭ La♭ major Fa menor
Si♭, Mi♭, La♭ Mi♭ major Do menor
Si♭, Mi♭ Si♭ major Sol menor
Si♭ Fa major Re menor
Do major La menor
Fa♯ Sol major Mi menor
Fa♯, Do♯ Re major Si menor
Fa♯, Do♯, Sol♯ La major fa♯ menor
Fa♯, Do♯, Sol♯, Re♯ Mi major do♯ menor
Fa♯, Do♯, Sol♯, Re♯, La♯ Si major sol♯ menor
Fa♯, Do♯, Sol♯, Re♯, La♯, Mi♯ Fa♯ major re♯ menor
Fa♯, Do♯, Sol♯, Re♯, La♯, Mi♯, Si♯ Do♯ major la♯ menor