El transport musical o transposició és una tècnica consistent a disposar una melodia, una composició perquè soni a una altura diferent. Transportar una composició o una melodia pot ser útil perquè aquesta es pugui interpretar amb uns instruments i/o unes veus diferents d'aquells per als quals hauria estat composta originalment, ja fos perquè en aquella disposició original resultava massa aguda o massa greu. El transport és especialment freqüent en el món del lied i de la música vocal en general on es dona per acceptat que cada veu té unes característiques pròpies que fan que doni resultats òptims en un registre i tessitura.

La mateixa nota (do4) llegida per quatre tipus de saxòfons (soprano, alt, tenor i baríton) i les notes que sonen realment, en tractar-se en tots quatre casos d'instruments transpositor.

També es considera transport el procés que fan molts instruments de vent anomenats transpositors segon els quals llegeixen unes notes però en fan sonar unes altres: les notes que llegeixen no són les que sonen de manera que entre unes i altres hi ha una distància, un interval que és invariable per a cada tipologia d'instrument.

L'aplicació del transport modifica sempre la tessitura a la qual sona una música i, llevat que el transport s'efectuï a una distància d'una octava, també modifica la tonalitat.

Tradicionalment s'ha ensenyat que per llegir una melodia o una composició en general, transportant-la directament, calia imaginar que s'estava llegint en una clau diferent de la que en realitat hi ha escrita. Però aquest no és pas l'únic sistema per transportar.

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Transport musical