Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel. Pedagoga y Logopeda. Mestra jubilada, dono classes voluntàries de segones llengües per a inmigrants. Els meus interessos són el llenguatge, la història, la filosofia.. i molts més.