Etiquetes d'usuari
Aquest usuari forma part del projecte #eduwiki

Unitat Convivencial d'Acció EducativaModifica

La Unitat Convivencial d'Acció Educativa (UCAE) neix a Catalunya el 27 de maig del 2010 amb la «Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència».[1] Consisteix en un servei d’integració familiar adreçat a infants i adolescents que, a causa de les seves circumstàncies i/o característiques especials, tenen dificultats per accedir a l’acolliment ordinari, ja que requereixen una atenció més especialitzada.

Les «famílies acollidores»[2] són persones qualificades i amb titulació, formació i experiència relacionades amb l’educació, la infància i l’adolescència. Tenen com a objectiu respondre a la necessitat de trobar perfils amb les capacitats necessàries per acollir a nens i adolescents amb necessitats educatives o cures especials. Un acolliment pot ser d'un mínim de dos infants o adolescents i fins a un màxim de quatre menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).[3] Cada UCAE té, almenys, un professional format (educador social, psicòleg, psiquiatre...) i, a més, per cada vint-i-cinc menors, s’hi troba un educador social que dóna suport. Aquest, és un servei que encara està en procés d'implantació. Es poden trobar dos tipus d’acolliment: el simple[4] i el permanent.[5]

HistòriaModifica

La Unitat Convivencial d'Acció Educativa va néixer amb la necessitat de trobar famílies per aquells infants que els hi és difícil trobar una família convencional i que haurien d'estar en un centre residencial. La primera Llei que es va aprovar a Catalunya referent a l'acolliment familiar va ser la Llei 11/1985, el 13 de juny[6], de protecció de menors. Anys després, a causa de la Llei 21/1987 de l'11 de novembre[7], es van modificar determinats articles del Codi Civil en l'àmbit d'adopció, acolliment familiar i altres formes de protecció. Aquest fet va provocar la creació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre[8] , sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció. L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA), va dur a terme el 2009 una prova pilot d'acolliment familiar professionalitzat en unitat convivencial d'acció educativa a Catalunya amb l'objectiu de definir un model del projecte. Van arribar a la conclusió de què la problemàtica era trobar les persones idònies que tinguessin els requisits per poder ser acollidor/a. Però no va ser fins al 27 maig de 2010 que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència[9] (Llei 14/2010, del 27 de maig).

ServeisModifica

ObjectiusModifica

Família AcollidoraModifica

Modalitats d’acollimentModifica

ReferènciesModifica


Enllaços externsModifica