Tema: Casament al 1150--- entre: Ramon Berenguer IV, de 36 anys, —comte independent de Barcelona, Girona, Osona i la Cerdanya— i Peronella, de 14 anys, —hereva del regne d'Aragó i del comtat independent de la Ribagorça—.

Error històric, voluntari , parlar de Regne d' Aragó amb la inclusió dels Comtats catalans.

Aragó segueix essent un regne--Catalunya éstà formada pel Comtat de Barcelona , com a Potestas, i els comtats de Girona, Osona i la Cerdanya.

Alfons el primogènit —i tots els seus successors— serien proclamats per separat comte sobirà (home principal) de Catalunya a Barcelona i rei d'Aragó a Saragossa

La Historiografia moderna ha anomenat Corona d' Aragó el conjunt d'aquests territoris. Per altra banda, també ha estat anomenat Corona Catalano-aragonesa.

Amb termes actuals , després de l' expansió cap a Mallorca i al regne de València, els Historiadors, des de Pierre Vilar, anomenen el conjunt "Estats Federals", com il.lustra el mapa de Pierre Vilar..