Hola! Treballo en el món de l'educació a Barcelona.