Ben Polit

Ferran Ben Polit. Bibliotecari a València. Desenvolupe un projecte de creació de noves entrades a la Viquipèdia relacionades amb personatges valencians, topònims i conceptes de societat de la informació.