Faig aportacions sobre religions, particularment d'Unitarisme i Universalisme, y també d'història del comtat de Barcelona.