Usuari:Marramiau/Sistema de visió

Un Sistema de visió és l'element que permet a una màquina veure. Més detalladament, és un seguit de components de electrònica digital, principalment, que proporciona informació visual d'allò que una màquina vol arribar a veure. Aquest sistema és àmpliament utilitzat a la indústria i a la manufactura de materials, i la disciplina de visió per computador és la que s'encarrega principalment de millorar constantment els diferents sistemes existents.

Components d'un sistema de visió modifica

D'entre els diferents elements que podem trobar en un sistema de visió, principalment trobem:

 • Un component d'adquisició d'imatges, com una càmera digital o una analògica.
 • Una interfície intermèdia que produeixi imatges aptes per processar. En càmeres analògiques, es realitza una digitalització.
 • Un element DSP, com un ordinador.
 • Una interfície de comunicació per tal de enviar i rebre dades, com un RS-232.

El components anteriorment citats poden trobar-se incorporats en el que s'anomena una càmera intel·ligent.

 • Un conjunt de lents que proporcionin un enfocament correcte i adequat a cada situació.
 • Un sistema d'il·luminació adaptat.
 • Un software que processi les imatges rebudes.

En un entorn industrial, a més d'aquests elements també podem trobar:

 • Un sensor de sincronització, per tal de capturar la imatge en el moment en què cal.
 • Actuadors, per tal d'acceptar o rebutjar l'element que hem estudiat.

Aplicacions modifica

 • Fabricació industrial a gran escala.
 • Sistemes de seguretat en entorns industrials.
 • Inspecció i control de qualitat dels productes fabricats.
 • Control de stock i sistemes de gestió.
 • AVGs, control dels vehicles guiats automàticament.

Moltes de les seves aplicacions estan molt cohesionades amb el tema dels costos de fabricació. El fet tenir un sistema automàtic d'inspecció i gestió agilitza el treball i proporciona rapidesa i control exhaustiu i continu. Tenir una persona encarregada de dur a terme aquest tipus de feina no es garanteix la continuïtat de les especificacions del control i de la gestió de la fabricació, a més que a un automatisme no cal pagar-li un sou.