Ajuda:Usuarificació

La usuarificació és un procediment comunitari de la Viquipèdia que consisteix en traslladar articles amb deficiències molt destacades a una subpàgina de l'usuari que l'ha iniciat o l'ha editat més recentment. És una solució a mig termini entre esborrar-lo i mantenir-lo amb plantilles de millora entre la resta d'articles del projecte. De fet, es tracta simplement d'un tipus de reanomenament.

Per a què serveix? modifica

Usuarificar és un neologisme intern que descriu el procés de «convertir» o «moure» un article a l'espai propi dels editors. És part de l'argot intern de la comunitat viquipedista pel que fa a les tasques de manteniment i de preservació de la qualitat dels articles i de les polítiques del projecte. Aquest moviment, destinat a millorar la qualitat, permet reduir el nombre d'entrades amb mancances molt profundes que es pressuposen com a molt complicades de poder revertir o millorar, ja sigui a curt o a mig termini. El raonament principal d'usuarificar, doncs, és que el temps i l'esforç de millorar aquell article podrien ser fins i tot majors per altres usuaris que no pas si esborressin l'article i el comencessin de nou.

És important que ambdues vessants entenguin que és una acció que pressuposa bona fe (vegeu Viquipèdia:Pressuposeu bona fe) tant en l'usuari que l'ha editat inicialment com en el que ha suggerit la migració a la subpàgina d'usuari. Es tracta d'un raonament que cerca l'entesa i la conciliació per no eliminar l'article afectat, sinó permetre que l'usuari que hi ha posat esforç pugui desenvolupar-lo correctament amb la bibliografia, el format i el llenguatge adequat fins que compleixi el llibre d'estil (vegeu Viquipèdia:Llibre d'estil) i la finalitat principal de la Viquipèdia (vegeu Viquipèdia:Allò que la Viquipèdia no és). Un cop esmenats els problemes més crítics, aquest article podrà retornar a l'espai principal.

Espais de noms modifica

En l'àmbit tècnic, usuarificar és canviar una pàgina (article) de l'espai de noms principal a l'espai de noms d'usuari. A la Viquipèdia, els articles enciclopèdics s'organitzen en un espai sense cap prefix —d'aquí el nom d'espai principal. En canvi, tota la resta de pàgines del web són en altres espais i tenen al davant un prefix que en diferencia la finalitat, com ho és aquesta mateixa: «Ajuda:Usuarificació». En són altres exemples «Viquipèdia:» per a polítiques i debats o «Mediawiki:» per a programari específic del web. Cadascun és conegut com un espai de noms diferent. A més a més, cadascun té una pàgina de discussió associada, inclosos els articles: «Discussió:» aplica a l'espai de noms principal (les entrades enciclopèdiques) i els equivalents als ja esmentats serien «Viquipèdia Discussió:» o «Mediawiki Discussió:».

Procediment modifica

Consens modifica

En primer lloc, cal indicar a l'article en qüestió que es proposa per a la usuarificació. Podeu fer-ho afegint la plantilla {{Moure a l'espai d'usuari}} a l'inici de l'article. A partir d'aquí, el procés d'usuarificació requereix un consens de mínims (vegeu Viquipèdia:Consens) que es pot assolir a qualsevol espai del projecte, com ara:

  1. A la pàgina de discussió de l'article discutit, si un altre usuari diferent a l'editor principal en justifica primer les diverses mancances després d'haver-les fet notar amb llurs avisos de millora i de manteniment (vegeu Viquipèdia:Plantilles de manteniment).
  2. A la pàgina de discussió de l'editor principal de l'article, després d'haver afegit les plantilles d'avís de millora a l'article i exposant-ne raonadament els motius.
  3. Com a resultat d'una votació d'esborrament d'un article (vegeu Viquipèdia:Esborrar pàgines), si els participants de la mateixa decideixen que no és una entrada apta per a ser eliminada sinó que la usuarificació permet un marge de millora o de desenvolupament d'un usuari novell. Aquestes decisions es prenen a Viquipèdia:Esborrar pàgines/Propostes.

Sigui com sigui i en qualsevol cas, per aquells articles en què un o més editors hi han participat recentment, cal respectar la seva tasca i allò establert a Viquipèdia:Viquietiqueta i avisar-los a la seva pàgina de discussió abans de procedir a qualsevol usuarificació a les seves subpàgines. En cas que no hi hagi cap resposta, l'usuari que planteja la proposta pot demanar una altra opinió o procedir a la usuarificació. Si opteu per la segona opció, assegureu-vos que l'usuari és actiu —altrament l'entrada podria quedar abandonada com a subpàgina d'un compte inactiu.

Què passa si no hi ha consens o l'editor principal no hi està d'acord? modifica

En aquest cas, es recomana deixar passar uns dies per veure si l'article millora substancialment respecte als avisos rebuts. Altrament, si les mancances més rellevants persisteixen, es pot obrir una votació d'esborrament i llavors s'aplica la política establerta a Viquipèdia:Esborrar pàgines.

Paral·lelament, qualsevol editor pot demanar una supressió ràpida d'un contingut migrat al seu propi espai sense permís; vegeu Viquipèdia:Criteris de supressió ràpida#Pàgines d'usuari. Només cal que ho demaneu afegint la plantilla {{supressió}} i hi especifiqueu breument el motiu.

Migració modifica

Un cop plantejada i consensuada la usuarificació, un usuari registrat mou la pàgina a una altra a través del botó de reanomenament (vegeu Ajuda:Reanomenar una pàgina). L'historial d'edicions de l'article no es destrueix durant aquest procediment a diferència d'un procés d'esborrament o d'una migració manual del contingut (copia i enganxa) d'una adreça a l'altra (vegeu Ajuda:Historial de la pàgina). Un cop duta a terme l'acció, el resultat apareix com a Usuari:NOM DE L'USUARI/NOM DE L'ARTICLE. Per exemple: «Usuari:Unexemple/Literatura sumèria».

Millora i desusuarificació modifica

Com qualsevol pàgina del domini web de la Viquipèdia, aquest article usuarificat segueix sent visible i editable per a tothom en aquesta adreça en qüestió, però no és visible amb la cerca interna estàndard de la Viquipèdia com a article corrent. Tanmateix, tingueu en compte que sí que pot aparèixer com a resultat en cercadors d'Internet si hi ha contingut coincident. Indiqueu que és un article usuarificat amb la plantilla {{Usuarificat}}.

Un cop es considera que l'article ha estat millorat significativament d'ençà de la usuarificació, és criteri propi de l'usuari que el té com a subpàgina de reanomenar-lo un altre cop a l'espai principal. No és necessari un nou quòrum per desusuarificar-lo. Tanmateix, es recomana demanar consell a un altre usuari —per exemple, aquell qui va sol·licitar la usuarificació o va indicar-ne mancances.

Restauració de pàgines esborrades modifica

Si una pàgina ha estat esborrada (ja sigui després d'una proposta d'esborrat o per supressió ràpida) i el seu creador vol treballar-hi per esmenar els problemes que han dut al seu esborrat, pot demanar a Viquipèdia:Petició als administradors que la pàgina es restauri al seu espai d'usuari per, un cop resolts aquests problemes, tornar la pàgina a l'espai principal. Tingueu en compte que els administradors poden refusar de restaurar la pàgina si no és possible resoldre les mancances o si hi ha motius per pensar que la restauració no ajuda el projecte per qualsevol altra causa.

Excepcions modifica

Hi ha casos en què s'exclou la usuarificació com a mètode a cavall entre l'esborrament i el manteniment a l'espai principal amb avisos de millora:

  1. Articles en què cap usuari concret no hi ha estat activament treballant les darreres setmanes (o els primers dos o tres mesos). Usuarificar-lo implicaria assignar-lo a un usuari que no hi té una relació directa, per la qual cosa és una acció que perd l'objectiu inicial de fer-lo millorar a la persona que hi ha treballat amb més atenció.
  2. No es poden usuarificar articles en subpàgines d'usuaris no registrats (IPs). En aquests casos caldrà debatre'n l'esborrament, la fusió amb una altra entrada (Viquipèdia:Fusió) o mantenir-lo amb etiquetes de millora i llurs explicacions a la pròpia discussió de l'article.
  3. Articles promocionals, vandàlics, directoris indiscriminats d'enllaços webs i d'altres usos il·legítims que queden recollits a Viquipèdia:Allò que la Viquipèdia no és, inclosos aquells biogràfics, autobiogràfics o no admissibles (vegeu Viquipèdia:Criteris d'admissibilitat) que facin creure al lector que estan llegint una entrada real de la Viquipèdia quan realment no ho és. L'alternativa al seu esborrament no en pot ser la usuarificació.
  4. Coses que no es podrien tenir en una pàgina d'usuari d'acord amb Viquipèdia:Pàgina d'usuari.

Vegeu també modifica