Tècnic electrònic de formació, interessat en les ciències i tecnologies en general, nascut al 1972.

Obert a la debat, ampliació i divulgació del coneixement tant en Castellà, Angles i especialment en Català.

Col·laboracions puntuals amb wikipedia, tant de traducció com de correcció o millora (amb el vostre permís i sempre amb humilitat...) d'alguns articles que que vagi trobant.

Salut i coneixement lliure


Electronical technician, interested in science and technology in general, born in 1972.

Open to debate, improve and dissemination of knowledge in both Spanish and English and especially in Catalan.

Occasional collaborations with wikipedia, both translation and correction or improvement (with your permission and always with humility ...) about articles that I find.

Health and free knowledge


Técnico electrónico de formación, interesado en las ciencias y tecnologías, nacido en 1972.

Siempre abierto al debate, ampliación y divulgación del conocimiento, tanto en Catalán, castellano e Inglés.

Colaboraré en wikipedia tanto con pequeñas traducciones y aportaciones (siempre con humildad y permiso de la wikipedia) de los artículos que vaya encontrando.

Salud y conocimiento libre.