Usuari
Aquest viquipedista edita en nom de Sabadell Universitat.
L'usuari afirma conèixer les normes relatives al Conflicte d'interesos i es compromet a editar seguint el principi de neutralitat.