[...] Noresmẽys, a la caval
leria moral donara lum e represẽta
ra los scenacles de bons costums
abolint la textura dels vicis e la fe
rocitat dels monstruossos actes.
Eperq̃ en la present obra altri no
puxa esser increpat si desfalliment
algu trobat hi sera:yo Johanot
martorell cavaller sols vull por
tar lo carrech, e no altri ab mi [...]

Extracte a la pàgina 17 del "Tirant lo Blanch", per Joanot Martorell.


Robot per a dur tasques automàtiques controlat per l'usuari Joanot Martorell .