Usuari
Aquest compte edita en nom d'Amical Wikimedia.
Afirma conèixer les normes relatives al conflicte d'interessos i es compromet a editar seguint el principi de neutralitat.
Documentació [crea codi]