Viquipèdia:Gran Quinzena Anual de la Qualitat/2016

Gran Quinzena Anual de la Qualitat de 2016

La Gran quinzena anual de la qualitat, són dues setmanes durant les quals, de manera voluntària i optativa, els viquipedistes deixen de banda la creació frenètica d'articles i se centren especialment en les tasques de manteniment. És una tasca important, ja que les crítiques més ferotges a la Viquipèdia solen anar dirigides als articles de poca qualitat i que presenten errades.

L'objectiu de la Gran Quinzena Anual de la Qualitat de 2016 és ocupar-se d'aquells articles marcats per una plantilla de manteniment, dins categories que no paren de créixer. S'aniran apuntant les millores en una taula per fer un millor seguiment de la feina conjunta. S'inicia oficialment el divendres 16 de desembre de 2016 i acaba el dissabte 31 de desembre de 2016.

  Menys de 10 ítems
  Entre 10 i 100 ítems
  Entre 100 i 1000 ítems
  Més de 1000 ítems
Per a un millor seguiment del volum d'edicions es recomana incloure #QQ16 en el resum d'edició. D'aquesta manera podrem veure el nombre total d'edicions que s'han fet en el marc de la quinzena.


L'apadrinament de categories consisteix en manifestar que l'usuari vol treballar en rebaixar les incidències de la categoria, i en cap cas es reserva aquesta categoria per l'usuari. S'empra a nivell indicatiu per visualitzar on treballen els diferents usuaris, i no compromet a cap nombre d'edicions.

Per tal de motivar la participació i fomentar aquestes activitats de revisió d'articles, enguany Amical Wikimedia obsequiarà amb 5 lots de llibres en català als 5 usuaris humans (no bots) que hagin fet més edicions amb l'etiqueta #QQ16 segons aquest indicador durant la quinzena.

Es pot participar també a Viquidites.

Manteniment general d'articles

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles que necessiten un expert 62 74 72 69 84 83 86 0 +3 +4% Xavier Dengra (pels de ciència)
Articles de gèneres sense llista d'espècies 477 529 191 184 254 218 217 0 -37 -15%
Articles incomplets datats fins 2014 200 242 292 230 190 190 190 0 -40 -17%
Articles incomplets datats en 2015 NA NA NA 87 77 77 75 0 -2 -3%
Articles incomplets datats en 2016 NA NA NA NA 71 70 69 0 -2 -3%
Llistes incompletes 22 26 15 15 15 15 15 19 = =
Articles amb contingut evasiu 327 328 268 185 31 0 0 0 -31 Fet Fet! Panotxa
Articles discutits 38 35 23 22 25 24 15 24 -10 -40% Panotxa
Articles inacabats 313 162 380 76 58 60 55 3 -3 -5%
Articles per desambiguar 30 37 33 0 6 6 6 0 = =
Articles per fusionar datats fins 2014 NA 2178 2335 2216 722 572 491 0 -231 -32% Jey Medol Yuanga
Articles per fusionar datats en 2015 NA NA NA 1051 902 905 880 0 -22 -2% Jey
Articles per fusionar datats en 2016 NA NA NA NA 769 784 961 8 192 +25%
Articles duplicats NA NA NA 0 54 72 16 2 -38 -70% Jey
Drets d'autor a revisar 6 5 4 0 7 11 6 36 -1 -14%
Articles amb tasques pendents 16 16 16 14 12 12 9 7 -3 -25% Panotxa
Articles no neutrals 161 154 158 131 154 143 132 193 -22 -14% Gerhidt
Articles creats per bot pendents de revisar NA 26 8 22 166 217 131 1 -35 -21% Medol
Articles per moure a l'espai d'usuari NA NA NA 13 76 35 0 10 -76 Fet Fet! Panotxa
Articles bàsics per millorar NA NA NA 120 115 114 112 89 -2 -2%

Estructura de l'article

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles amb estructura per millorar 356 354 280 263 271 270 268 0 -3 -1%
Articles amb format per millorar datats fins a 2014 903 995 1385 1184 766 758 735 0 -30 -4% Pau Colominas
Articles amb format per millorar datats en 2015 NA NA NA 280 234 226 219 0 -15 -6% Unapersona
Articles amb format per millorar datats en 2016 NA NA NA NA 443 437 450 18 +6 +1%
Articles per millorar-ne la introducció 509 460 416 430 334 321 312 22 -22 -7% Climent Sostres
Articles que s'assemblen a un currículum NA NA NA 190 347 334 291 0 -56 -16% Paucabot

Articles que requereixen actualització

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles obsolets 183 273 199 224 282 278 301 9 +19 +2% Mcsmp
Articles d'actualitat antics 2 9 15 5 3 5 5 0 = =
Traduccions en curs NA NA NA NA 568 574 509 31 -59 -1% jaumellecha

Llengua

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles amb traducció per millorar datats fins a 2013 NA 1557 1554 1334 1055 1051 996 0 -59 -6% Arnaugir
Xavier Dengra
Articles amb traducció per millorar des de 2014 NA NA 329 237 158 157 153 0 -84 -53% Arnaugir
Articles amb traducció per millorar des de 2015 NA NA NA 510 445 444 435 0 -10 -2% Arnaugir
Articles amb traducció per millorar des de 2016 NA NA NA NA 743 750 758 0 +15 +2% Arnaugir
Articles amb redacció per millorar 114 128 155 145 179 179 179 88 0 =
Articles amb ortografia per millorar 417 409 346 159 20 3 2 0 -18 -90% Jordi_G

Manteniment d'enllaços

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Enllaços incorrectes a pàgines de desambiguació 29904 36830 49207 42954 54076 Beusson Climent Sostres MarisaLR Yuanga
kxont
Articles orfes datats fins a 2013 2719 3473 1973 1859 1776 1775 1770 0 -6 -0% Gerhidt
Llumeureka
Articles orfes datats en 2014 NA NA 1391 1272 1438 1434 1428 0 -10 -0% Gerhidt
Llumeureka
Articles orfes datats en 2015 NA NA NA 2403 2340 2336 2333 0 -7 -0% Gerhidt
Llumeureka
Articles orfes datats en 2016 NA NA NA NA 1346 1390 1540 0 +194 +14% Gerhidt
Llumeureka
Articles amb enllaços interns per millorar 169 89 8 7 22 0 0 3 -22 Fet Fet! kxont
MarisaLR
Articles amb enllaços externs per revisar 0 518 0 78 73 76 0 0 -73 Fet Fet!
Articles amb enllaços externs no actius datats en 2014 NA NA 1190 949 555 546 432 0 -123 -22% Yeza
MarisaLR
Articles amb enllaços externs no actius datats en 2015 NA NA NA 97 98 97 0 0 -98 Fet Fet! Yeza
Panotxa
MarisaLR
Articles amb enllaços externs no actius datats en 2016 NA NA NA NA 142 99 0 0 -142 Fet Fet! Yeza
Panotxa
MarisaLR

Referències

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles sense referències des de 2012 5081 4175 3498 2923 1235 1076 789 0 -446 -36 Xavier Dengra
papapep
Articles sense referències des de 2013 NA 2622 2172 1646 1506 1495 1486 0 -20 -1%
Articles sense referències des de 2014 NA NA 2019 2213 2094 2073 2049 0 -45 -2% Gerhidt
Articles sense referències des de 2015 NA NA NA 5054 4658 4655 4644 0 -14 -2% Gerhidt
Articles sense referències des de 2016 NA NA NA NA 4801 4883 5107 0 206 +4% Gerhidt
Articles mancats de referències sobre la seva admissibilitat fins a 2014 1374 1414 1522 1385 994 975 960 10 -34 -2%
Articles mancats de referències sobre la seva admissibilitat des de 2015 NA NA NA 1130 1030 1023 1019 0 -11 -1%
Articles mancats de referències sobre la seva admissibilitat des de 2016 NA NA NA NA 1369 1394 1444 0 +75 +5%
Articles amb referències puntuals demanades des de 2015 NA NA NA 1600 1140 1136 1127 0 -13 -1%
Articles amb referències puntuals demanades des de 2016 NA NA NA NA 1575 1643 1726 0 +151 +1%
Articles amb referències per millorar des de 2012 NA NA 736 603 490 489 485 0 -5 -1%
Articles amb referències per millorar des de 2013 NA NA 503 437 363 361 360 153 -3 -1%
Articles amb referències per millorar des de 2014 NA NA 335 301 287 286 286 123 -1 -0%
Articles amb referències per millorar des de 2015 NA NA NA 413 372 371 370 0 -2 -0%
Articles amb referències per millorar des de 2016 NA NA NA NA 512 521 526 0 +14 +3%
Articles amb referències sense format NA NA 4783 5020 4870 4861 4804 13217 -66 -1% ESM
Llumeureka
Docosong
Articles amb bibliografia per millorar NA 7 4 43 79 12 13 1 -66 -84% MarisaLR
Pàgines amb errors a les referències NA NA NA 2248 2247 2126 1824 14 -423 -19% Castellbo
Jey
Lluis_tgn
Pàgines amb error de referències per les dates NA NA NA 3 167 139 93 1 -74 -44% Paucabot

Articles sense infotaula

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles sense infotaula 279 119 38 167 484 501 5 0 -479 Fet Fet! Jordi_G, MarisaLR
Articles sense registre fòssil 117 129 165 171 173 173 173 0 0 =
Articles sense taula taxonòmica NA NA 0 0 17 0 0 0 -17 Fet Fet! MarisaLR
Eleccions sense infotaula NA NA NA NA 139 0 87 -52 Fet Fet!
Tractats sense infotaula NA NA NA NA 143 0 24 -119 Fet Fet! Paucabot
Catalans sense infotaula NA NA NA 6000 (est) 117 0 4 -113 Fet Fet! Kippelboy, Jey, Llumeureka
Valencians sense infotaula NA NA NA NA 0 0 1 +1 Fet Fet! Kippelboy
Escultures sense infotaula NA NA NA NA 131 0 115 -16 Fet Fet! Jey
Organitzacions estrangeres sense infotaula NA NA NA NA 333 190 126 -207 Fet Fet! Kippelboy, MarisaLR
Obres de teatre sense infotaula NA NA NA NA 746 746 378 -368 Fet Fet! Docosong, MarisaLR
Cançons sense infotaula NA NA NA NA 86 80 4 -82 Fet Fet! Docosong, MarisaLR
Composicions sense infotaula NA NA NA NA 3542 1224 265 -3277 Fet Fet! MarisaLR
Llibres sense infotaula NA NA NA NA 377 331 210 -167 Fet Fet! Kippelboy,MarisaLR
Automòbils sense infotaula NA NA NA NA 93 84 85 -8 Fet Fet! Jey, KRLS

Manteniment de coordenades

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ15 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles mancats de coordenades 742 2900 5752 5400 5727 5585 5485 6.412 -242 -4% Mcsmp
Pcm
Articles mancats de coordenades de Catalunya 20 42 151 269 190 189 162 3 -28 -10%
Articles mancats de coordenades de les Balears 21 54 10 12 15 15 15 0 = =
Articles mancats de coordenades del País Valencià 42 244 230 146 79 54 32 6 -47 -59%
Pacopac
Articles mancats de coordenades de la Catalunya del Nord 0 7 7 6 6 6 6 0 = =
Articles mancats de coordenades d'Espanya NA 6 229 129 91 78 66 0 -25 -27%
Municipis amb coordenades a més de 5 km de les de Wikidata NA 326 215 224 290 292 293 16 +3 +1%

Articles a traslladar a d'altres projectes

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Moure a Viquidites 19 23 1 46 77 66 67 28 -10 -13% Docosong
Yeza
Moure a Viquillibres 28 27 12 6 19 18 18 43 -1 -5% Xavier Dengra
Moure a Viquinotícies 66 66 72 1 8 8 8 24 +1 +13%
Moure a Viquitexts 7 1 7 23 19 16 18 6 -1 -5%
Moure a Viccionari 39 19 14 19 18 18 22 11 +4 +18%

Manteniment de plantilles

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Plantilles sense informació d'ús 846 922 997 1040 1121 1109 1088 1.034 -33 -3%
Plantilles sense categoria 835 431 419 415 532 542 205 -327 -61% Solde
Plantilles sense TemplateData NA 697 776 820 879 865 412 634 -467 -53%
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata NA NA 632 0 0 0 0 0 0 =
Categories amb enllaç commonscat igual que Wikidata NA NA NA 0 0 0 0 1 0 =
Categories sense enllaç commonscat a Wikidata NA NA NA 3 148 1 0 1 -148 Fet Fet! Isidre blanc
Pàgines amb enllaç commonscat diferent de Wikidata NA NA 1999 366 0 0 0 7 0 =
Pàgines amb enllaç commonscat igual que Wikidata NA NA NA 0 25 2 0 9 -25 Fet Fet! MarisaLR
Pàgines sense enllaç commonscat a Wikidata NA NA NA 2300 4025 4025 3733 121 -292 -7%
Infotaules per estandarditzar NA NA NA 88 103 99 86 14 -17 -17% amadalvarez
Plantilles de navegació per estandarditzar NA NA NA 77 66 56 56 27 -10 -74% Townie
Articles amb plantilles obsoletes NA NA NA 0 0 1 0 0 0 = MarisaLR
Plantilles per fusionar NA NA NA 72 82 48 29 57 -53 -64% amadalvarez
Articles amb infotaules que usen miniatures NA NA NA NA 0 1 0 0 = 0 Townie, MarisaLR
Articles amb sintaxi de fitxer obsoleta NA NA NA NA 13972 200 46 104 -13926 -100% Lluis_tgn, KRLS (amb pywikibot)

Manteniment de categories

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Propostes de categories per moure 78 26 32 17 7 7 7 10 0 =
Categories per moure NA NA NA 0 0 0 1 2 +1 ? KRLS
Categories demanades 85 30 77 110 202 201 97 -105 -52% Panotxa
Categories per indexar 43 137 42 109 125 106 109 138 -16 -13% Docosong Townie
Categories massa plenes 112 91 99 83 102 102 102 130 0 = Docosong
Categories per omplir 465 477 504 539 580 580 580 671 0 =
Pàgines sense categoria 16 0 6 0 13 6 9 -4 -31%
Categories sense categoria 1 0 0 3 1 0 1 0 =
Categories amb menys de cinc elements 2 1 18 35 81 76 78 0 -3 -4%
Categories buides NA NA NA 43 54 53 45 -9 -17% Panotxa
Categories per fusionar NA NA NA 0 0 0 0 2 0 =

Fitxers

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Imatges amb format JPEG incorrecte NA NA NA 16 14 14 14 1 0 =
Imatges amb resolució incorrecta NA NA NA 35 35 35 35 6 0 = Lluis_tgn
Imatges substituïbles per altres de Commons NA NA NA 0 0 0 0 0 0 =
Pàgines amb enllaços a fitxer trencats NA NA NA 2033 2023 1968 1793 498 -240 -12%
Fitxers no usats NA NA NA 33 33 33 45 +12 36% Lluis_tgn
Fitxers sense categoria NA NA NA 17 19 14 5 -14 -74% Lluis_tgn
Fitxers duplicats NA NA NA 1 0 0 0 0 =
Imatges amb informació desconeguda NA NA NA 86 55 54 54 0 -1 -2% Lluis_tgn
Imatges no lliures substituïbles NA NA NA 0 0 0 0 0 0 =
Imatges amb informació incompleta NA NA NA 105 115 114 115 16 0 = Lluis_tgn
Imatges per traduir NA NA NA NA 99 99 99 0 0 =

Esborranys

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ2015 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Esborranys d'art 71 1600 1536 1347 968 927 898 507 -70 -7% ESM
Esborranys de biografies 533 3871 4006 4023 3927 3888 3780 2061 -147 -4% Townie
Esborranys de cinema 153 1550 1366 1202 816 779 723 261 -93 -11% Pallares
Esborranys de ciència 85 5624 4976 6007 6278 6269 6273 0 -5 -0% Yeza
Yuanga
Esborranys d'economia 236 446 482 510 474 474 473 0 -1 -0%
Esborranys d'educació 56 152 160 163 143 142 142 0 -1 -1%
Esborranys d'esports 224 1581 1645 1687 1561 1542 1452 984 -159 -1%
Esborranys de filosofia 101 138 147 154 162 161 158 19 -4 -2% Jaumellecha
Esborranys de geografia NA 6737 7293 7472 7619 7618 7618 0 -1 -0% Yeza
Esborranys d'història NA 1779 1966 1748 1644 1627 1597 0 -47 -3% Gerhidt
Panotxa
Esborranys de literatura NA 1086 1117 1123 1112 1107 1105 165 -7 -6%
Esborranys de política NA 660 761 786 708 704 700 0 -8 -1%
Esborranys de religió NA 364 374 388 386 381 381 0 -5 -1% Jaumellecha
Esborranys de tecnologia NA 2170 2270 2426 2289 2286 2249 0 -40 -17%
Esborranys d'armes 42 29 28 29 32 28 25 0 -7 -22% Panotxa
Esborranys de museus 25 22 25 11 11 11 11 0 0 =
Esborranys de minerals NA 304 37 1 4 4 0 0 -4 Fet Fet! Yuanga
Esborranys de videojocs NA 364 371 376 320 320 320 0 0 =
Esborranys de matemàtiques NA NA NA 226 189 188 186 0 -3 -2% Jaumellecha

Interwikis

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ15 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Articles amb interviquis dins del text‎ NA NA NA NA 2124 1864 1807 0 -317 -15% Kippelboy
Pau Colominas
Articles amb interviquis enllaçats a seccions NA NA NA NA 2575 2571 2559 0 -16 -1%
Articles amb interviquis locals‎ NA NA NA NA 3681 3669 3608 0 -73 -2% Townie

Wikidata

Tasca a millorar Final QQ2012 Final QQ2013 Final QQ2014 Final QQ15 Dia 0 Dia 7 Dia 15 Actual Progrés Balanç Padrins
Categories sense ítem a Wikidata‎ NA NA NA NA 550 309 125 -425 -77% Yeza
Yuanga
Articles sense ítem a Wikidata NA NA NA NA 3852 3876 3731 -121 -3% ESM
Llumeureka
Yuanga
Articles sense cap declaració a Wikidata NA NA NA NA 14546 14430 14327 -219 -2% ESM
Llumeureka
Edicions de la Gran Quinzena Anual de la Qualitat:   2008  · 2010  · 2010–11  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022  · 2023