Viquipèdia:Infotaules/notes Taller

En aquesta pàgina es recull el guió i els enllaços als casos i exemples de referència que es varen fer servir durant el Taller d'Infotaules realitzat el 27/11/2016 durant la Viquiprojecte:Viquitrobada 2016 a la ciutat de València.

En la mesura que es feien servir articles de l'espai principal com a exemple, és probable que amb el pas del temps puguin deixar de complir la funció per a la qual varen ser pensats, perquè hagin canviat. Disculpes per avançat.

Si el voleu fer servir per a fer-ho extensiu o aprendre de forma autodidacta, està a la vostra disposició. Si feu alguna correcció o canvi evolutiu natural, serà benvingut. Ara bé, si el voleu fer servir com a base per a una altra presentació o taller i l'heu de canviar, retallar o alterar, us prego que en feu una nova versió, per tal de preservar el contingut que es va distribuir als assistents, per raons documentals.


Bloc Tema desenvolupament
Context Què és una infotaula ? plantilla / taula estandarditzada
síntesi informativa article
informació manual (paràmetres) / informació automàtica (Wikidata)
Quan cal fer una infotaula nova ? Segur que no existeix ? ... plantilla:infotaula pasta ... {{infotaula Dolç}} ?
hi ha una infotaula temàtica ? ... {{infotaula menjar}} / {{infotaula Plat}}
hi ha alguna que es pot ampliar ? ... {{infotaula Coca}} ?
Quan apliquen les infotaules ?

Per il·lustrar millor els articles d'un grup, categoria, tipus, etc. amb dades similars (Creades com a [[plantilla:infotaula nom]]). Ex.:Terra

  • pràctica no recomanable: {{Infotaula Sol}}. Infotaula amb bon disseny, notació taula, amb valors incorporats, per un únic article, sobre un tema generalitzable.
    • Solució: Integrar les seves virtuts a {{Estrella}} i integra-la.
  • pràctica no recomanable: {{Infocaixa Saturn}}. Infotaula que crida una infotaula temàtica, amb valors incorporats, per un únic article. L'autor volia descarregar de codi l'article.
    • Solució: Fer servir {{infobox planet}} amb les dades a l'article i/o via Wikidata.

Quan es tracti d'un article únic, que vulguem millorar amb una infotaula no generalitzable, la situarem dins l'article sense fer una plantilla. Ex.: afer Sixena, 2015

Construcció Com una taula tradicional La gestió del format és més delicada. Ex.: Antiga Infotaula de polític♦ abans de la conversió
Les condicions, tractament dels paràmetres, capçaleres, etc. esdevenen en un codi complex i inestable
L'accés a Wikidata encara complica més la seva comprensió i manteniment.
Amb {{infotaula}} És una plantilla que permet construir infotaules fàcilment, reduint la preocupació per controlar molts aspectes del format. Ex.: Infotaula d'organització
Funcionament {{Infotaula}} Taula predefinida amb tres zones: capçalera, cos i peu.
Amb paràmetres de contingut
Amb paràmetres de control de format únics per cada tipus de línia.
Capçalera Tres tipus de línia: fora del cos de la taula, part superior interior i subcapçaleres sota aquesta. Darrera se situen les imatges.
Cos zona de dues columnes: "etiqueta" + "dada". Quan només s'informa "dada", aquesta es mostra en una única columna amb tota l'amplada de la línia. Quan només s'indica "etiqueta", aquesta no es mostrarà i la línia corresponent no existirà.
Peu Una única línia que es diferencia del cos en que pot tenir format propi.
Exemple Veure el de la Infotaula/ús#Exemples.
Guia d'ajuda construcció Infotaula
Cas pràctic primera part Conversió {{Moneda}}.
El cas pràctic el farem creant la {{infotaula moneda}} construïda mitjançant l'eina {{Infotaula}} que hem vist abans i que substituirà a la {{Moneda}} que és l'antiga plantilla feta amb codi de taula wiki i que no efectua cap recuperació de dades des de Wikidata. En aquesta primera part es tractarà en 4 passes els canvis per tenir les mateixes funcionalitats que l'actual, però seguint els actuals patrons de normalització de plantilles.

Proves: A Usuari:Amadalvarez/compara infotaules es pot veure el resultat dels canvis que fem i comparar-los amb l'original.

Format sense colors ni capçaleres (diff-1)
Creació d'un codi bàsic fent servir l'eina {{Infotaula}} que contindrà els mateixos paràmetres que contenia l'anterior.
Normalització i sinònims de paràmetres (diff-2)
Afegirem els nous noms dels paràmetres, per tal d'acomplir la normativa de codificació de paràmetres. En la mesura que alguns paràmetres els hi estem anomenant d'altra forma, però tenim articles anteriors al canvi que encara conserven l'antiga denominació, haurem de conservar dins la infotaula la nova i l'antiga com a sinònim, fins que estiguin canviats tots els articles que la criden.
Ampliar paràmetres i reordenar (diff-3)
Aprofitarem el canvi que estem fent per ampliar la infotaula amb algun contingut que no apareixia a l'anterior. Un cop decidit quins nous paràmetres afegir, farem alguns canvis en l'ordre d'aparició dels continguts i col·locarem capçaleres de secció per millorar l'estètica de la nova plantilla.
Condicions, seccions, peu i colors capçaleres (diff-4)
Per tal de millorar la presentació de la infotaula aplicarem color a les capçaleres i seccions. També caldrà que les seccions que estan buides (no s'ha informat cap paràmetre dels que haurien d'aparèixer sota seu) no mostrin la corresponent capçalera. Per a fer això cal estar familiaritzat amb codi Wiki. Al final d'aquest bloc, hi ha una petita guia-recordatori de les funcions més habituals que podem necessitar per entendre els canvis que es mostren en aquesta modificació.

El codi de color a fer servir per la capçalera no s'indicarà directament al paràmetre corresponent. A la Viquipèdia mantenim una taula de colors de capçaleres en una funció independent, de forma que quan calgui canviar un color, no fa falta modificar les infotaules, sinó l'esmentada taula. S'anomena {{colors infotaules}} i a continuació podeu visualitzar la modificació que es va fer per afegir-li el color de la infotaula que estem construint. Podeu trobar més informació sobre el seu funcionament a la seva pàgina de documentació.


Nocions de codi wiki Guia d'ajuda codi wiki
Guia d'altres eines
Cas pràctic segona part Millores "professionals"
imatges (diff-5)

Es recomana que per tractar imatges es faci servir el mòdul:infoboximage. A priori no sabem si l'editor que farà servir la nostra infotaula ens aportarà només el nom de la imatge o amb tots els paràmetres (fitxer:xxxxx etc,..). El infoboximage s'encarrega de preparar la imatge sigui quin sigui el format subminstrat.

accés a WD (diff-6)

Alguns exemples d'utilització del mòdul:wikidata que permet recuperar les dades de l'article que hi ha a wikidata. Es mostren exemples de recuperació de dades singulars i de llistes.

formats en WD (diff-7)

Alguns exemples de les funcions de format que es capaç de tractar el mòdul:wikidata que faciliten la seva edició final.

llistes i desplegables (diff-8)

Quan les dades recuperades de WD són llistes, aquestes poden ser llargues produint un impacte indesitjat i poc estètic dins la infotaula. Es mostra com fer servir eines que amaguen la llista a partir d'una certa llargada amb la funcionalitat de desplegar-la a petició.

Bones pràctiques Infotaula incrustada child=yes
Exemple a Plantilla:Aerolínia
paràmetres comodí Deixeu parelles de "etiqueta_parametre_extra"-"dada_parametre_extra" situats estratègicament dins la infotaula (per exemple al final de cada secció) per permetre que es pugui fer servir per a una dada excepcional que no forma part de l'estàndard.

Cas real: Infotaula d'organització

paràmetres de control Que permeten alterar el comportament de la infotaula. Ex.: |item= |amplada_infotaula= |child= |imatgeWD=, etc.

Cas real: Infotaula d'organització

estructura de capes En infotaules complexes amb molts accessos a Wikidata es recomana treballar amb una estructura de dos nivells: capa de dades i capa de format. A la primera es recuperen totes les dades de WD o aportades manualment, i es concentra el codi wiki que determina quin valor fer servir, condicions de "no accés a WD", preparació de dades, etc. S'invoca a la capa de format traspassant-li les dades que s'han preparat. A la segona capa, la de format, és on es construeix la "infotaula" que ja no s'haurà de preocupar quina dada tenim ni quina hem de tractar. Només cal que controli els aspectes de presentació: colors, capçaleres condicionals, etc.

Cas real: Infotaula d'organització

Retocs finals Documentar Infotaula {{subst:Parameters|code|base={{subst:BASEPAGENAME}}}}
Check paràmetres {{subst:Parameters|demo|base={{subst:BASEPAGENAME}}}}