Virrei de Mallorca

més alta magistratura reial al Regne de Mallorca

El Virrei de Mallorca fou la més alta magistratura reial al Regne de Mallorca i tenia un caràcter unipersonal. Era l'única autoritat amb jurisdicció efectiva per al conjunt de les Illes Balears. La denominació substituí a la de lloctinent general el 1576, poc després de la creació de la Reial Audiència de Mallorca i persistí fins als Decret de Nova Planta de Mallorca el 1715.

Llista de virreis

modifica
Regnat de Felip I de Mallorca (1554-1598)
Regnat de Felip II de Mallorca (1598-1621)
Regnat de Felip III de Mallorca (1621-1665)
Regnat de Carles II de Mallorca (1665-1700)
Regnat de Felip IV de Mallorca, primera vegada (1700-1706)
Regnat de Carles III de Mallorca (1705-1715)

Vegeu també

modifica

Bibliografia

modifica