Una vocal central és un tipus de so de vocal usat en algunes llengües parlades. La característica definitòria d'una vocal central és que la llengua es posiciona a mig camí entre una vocal anterior i una vocal posterior. Les vocals centrals que tenen símbols específics a l'alfabet fonètic internacional (IPA) són:[1]

També hi ha vocals central que no tenen símbols dedicats a l'IPA:

Referències modifica

Bibliografia modifica