Una vocal quasioberta o vocal quasibaixa és un tipus de so de vocal que s'usa en algunes llengües parlades. La característica definitòria d'una vocal semioberta és que la llengua es posiciona de forma semblant a una vocal oberta, però lleugerament menys constreta. Les vocals quasiobertes es descriuen a vegades com a variants laxes de la vocal oberta completament. Les vocals semitancades que tenen símbols dedicats a l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI) són:[1]

Triangle vocàlic de l'AFI
Anterior Quasi-
anterior
Central Quasi-
posterior
Posterior
Tancada
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ɑɒ
Quasitancada
Semitancada
Mitjana
Semioberta
Quasioberta
Oberta
Els parells de vocals són: no arrodonidesarrodonides

També hi ha vocals semiobertes que no tenen símbols dedicats a l'AFI:

Referències

modifica

Bibliografia

modifica