Una vocal mitjana és un so de vocal en algunes llengües parlades. La característica definitòria d'una vocal mitjana és que la llengua es posiciona a mig camí entre una vocal oberta i una vocal tancada. L'única vocal mitjana amb un símbol dedicat a l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI) és la vocal mitjana central també anomenada vocal neutra sense arrodoniment, [ə].

Triangle vocàlic de l'AFI
Anterior Quasi-
anterior
Central Quasi-
posterior
Posterior
Tancada
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ɑɒ
Quasitancada
Semitancada
Mitjana
Semioberta
Quasioberta
Oberta
Els parells de vocals són: no arrodonidesarrodonides

També hi ha vocals mitjanes que no tenen símbols dedicats a l'AFI:[1]

L'AFI divideix l'espai de vocals en terços, amb les semitancades com ara [e] o [o] i les vocals semiobertes com ara [ɛ] or [ɔ] equidistants a l'espai formant entre l'[a] oberta i les tancades [i] o [u]. Així doncs, una vocal mitjana anterior autèntica podria transcriure's tant com una [e̞] baixa o una [ɛ̝] alta.

Poques llengües contrasten les tres alçades de la vocal mitjana, perquè és molt estrany que una llengua distingeixi més de quatre alçades de vocals anteriors o posteriors autèntiques. Un que ho fa, el dialecte d'Amstetten de l'autrobavarès, contrasta quatre alçades de vocals anteriors no arrodonides, anteriors arrodonides i posteriors a més de tenir una vocal oberta central. Aquestes vocals han estat transcrites amb el símbols AFI disponibles /i e ɛ æ/, /y ø œ ɶ/, /u o ɔ ɑ/, i /a/.

Bavarès d'Amstetten
(transcription)
Tancada i y u
Semitancada e ø o
Semioberta ɛ œ ɔ
Quasioberta æ ɶ̝ ɑ̝
Oberta a

Tot i així, les vocals transcrites /æ ɶ ɑ/ estan a un terç de distància entre /a/ oberta i /i y u/ tancada, precisament la definició AFI de vocals obertes mitjanes [ɛ œ ɔ]. En conseqüència el bavarès d'Amstetten pot ser un exemple d'una llengua que contsasta les vocals mitjanes tant amb vocals mitjana-obsertes com mitjanes tancades.

Bavarès d'Amstetten
(espai formant)
Tancada i y u
Semitancada e ø o
Mitjana ø̞
Semioberta ɛ œ ɔ
Oberta a

La lengua kensiu, que es parla a Malàsia com a Tailandia és molt especial perquè contrasta vocals mitjanes autèntiques amb mitjanes tancades i mitjanes obertes sense altres diferències als paràmetres com ara si són posteriors o s'arrodoneixen.

Fonemes de vocal (Oral)
Anterior Central Posterior
Tancada i ɯ u
Quasitancada ɪ
Semitancada ɚ
Mitjana e ə o
Semioberta ɛ ʌ ɔ
Oberta a
Diftongs
Fonemes de vocal (nasal)
Anterior Central Posterior
Tancada ĩ ɯ̃ ũ
Quasitancada ɪ̃
Semitancada ẽ̝ õ̝
Mitjana õ
Semioberta ɛ̃ ʌ̃ ɔ̃
Oberta ã
Diftongs ĩẽ

Referències modifica

Bibliografia modifica