Una vocal semioberta (també vocal mitjana oberta o vocal mitjana baixa) és un tipus de so de vocal usat en algunes llengües parlades. La característica definitòria d'una vocal semioberta és que la llengua es posiciona a dos terços del camí entre una vocal oberta i una vocal mitjana. Les vocals semiobertes que tenen símbols dedicats a l'Alfabet Fonètic Internacional són:

Triangle vocàlic de l'AFI
Anterior Quasi-
anterior
Central Quasi-
posterior
Posterior
Tancada
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ɑɒ
Quasitancada
Semitancada
Mitjana
Semioberta
Quasioberta
Oberta
Els parells de vocals són: no arrodonidesarrodonides

Hi ha també vocals semioberted que no tenen símbols dedicats a l'AFI:

Bibliografia modifica