El triangle vocàlic és un gràfic que representa les vocals de la majoria de llengües en una forma que sembla un triangle o un trapezi (10% dels idiomes). Aquest sistema va ser ideat per W.Hellwag i reflecteix la relació dels fonemes vocàlics de l'AFI segons dues coordenades: el vèrtex esquerre representa l'avançament i la part inferior l'obertura de la boca. D'aquesta forma, una vocal anterior estarà situada més a l'esquerra que una posterior i una vocal oberta més avall que una tancada. Aquestes posicions corresponen també als formants més rellevants en acústica, de manera que el diagrama reflecteix tant els trets de fonètica articulatòria com la física dels sons representats.


Triangle vocàlic de l'AFI
Anterior Quasi-
anterior
Central Quasi-
posterior
Posterior
Tancada
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ɑɒ
Quasitancada
Semitancada
Mitjana
Semioberta
Quasioberta
Oberta
Els parells de vocals són: no arrodonidesarrodonides