La zona de convecció és la capa exterior de l'interior del Sol. L'energia hi arriba en corrents de convecció, en lloc d'arribar-hi en forma de fotons. Un cop el gas calent arriba a la fotosfera, emet fotons vers l'espai, es refreda, i torna a l'interior del Sol. Aquest flux de convecció és l'origen de les granulacions, i l'energia que allibera és la llum visible i altres formes de radiació electromagnètica que el Sol emet vers l'espai.

Il·lustració de l'estructura del Sol:
1. Nucli
2. Zona de radiació
3. Zona de convecció
4. Fotosfera
5. Cromosfera
6. Corona
7. Taca solar
8. Granulacions
9. Prominència