Època (astronomia)

moment en el temps utilitzat com a punt de referència per a quantitats variables en el temps astronòmic

En astronomia, una època és una data concreta a la qual fan referència les coordenades celestes o els elements orbitals d'un cos celeste. En el cas de coordenades celestes, la posició d'un objecte en un altre instant de temps es pot calcular tenint en compte la precessió i el moviment propi. En el cas dels elements orbitals, per a calcular-los en un altre instant de temps, és necessari tenir en compte la pertorbació produïda pels altres cossos celestes sobre l'objecte.

L'època estàndard actual és J2000.0, en què es pren com a referència el dia 1 de gener de 2000 a les 12:00 TT. El prefix "J" indica que és una època juliana. L'època estàndard anterior era B1950.0, en què el prefix "B" indica que era una època besseliana.

Abans del 1984, s'utilitzaven èpoques besselianes, actualment s'utilitzen èpoques julianes.

Les èpoques per als elements orbitals normalment es donen en temps terrestre (TT), en diferents formats, inclosos:

  • Data gregoriana i hora: 2000 Jan. 1 12:00 TT,
  • Data gregoriana amb fracció decimal del dia: 2000 Jan. 1.5 TT,
  • Data juliana (dia julià amb fracció decimal del dia): JDT 2451545.0,
  • Format d'elements a dues línies (utilitzat per la NASA i el NORAD): 00001.50000000.

Èpoques besselianes

modifica

Una època besseliana, anomenada així en honor del matemàtic i astrònom alemany Friedrich Bessel (1784-1846), és una època basada en l'any besselià de 365,242198781 dies, que és l'any tropical mesurat en el punt en què la longitud del Sol és exactament 280º.

Des de 1984, les èpoques besselianes han estat reemplaçades per les èpoques julianes. L'època típica actual és J2000.0, que és una època juliana.

L'època besseliana es calculava segons la fórmula amb:

B = 1900.0 + (data juliana − 2415020,31352) / 365,242198781

L'època típica usada abans de la que és la típica actualment: J2000.0, era B1950.0, una època besseliana.

Com que l'ascensió recta i la declinació de les estrelles canvia constantment a causa de la precessió, els astrònoms especifiquen sempre aquestes fent referència a una època particular.

Històricament, les èpoques besselianes usades inclouen B1875.0, B1900.0 i B1950.0.

Èpoques julianes

modifica

Una època juliana és una època basada en l'any julià, exactament de 365,25 dies. Des de 1984, les èpoques julianes s'usen amb preferència a les anteriors èpoques besselianes.

Les èpoques julianes es calculen segons la fórmula:

J = 2000.0 + (data juliana − 2451545,0)/365,25

L'època típica actual en ús és J2000.0, que correspon a l'1 de gener de 2000, 12:00 temps terrestre.

J2000.0

modifica

L'època J2000.0 és precisament la data juliana 2451545.0 TT (temps terrestre), o 1 de gener del 2000, migdia TT. Això és equivalent a 1 de gener del 2000, 11:59:27,816 TAI o 1 de gener del 2000, 11:58:55,816 UTC.

Quan l'equador mitjà i l'equinocci de J2000 s'usen per a definir un sistema de referència celeste, aquest sistema pot també ser designat com a coordenades J2000 o simplement J2000. Tècnicament, això és diferent del sistema internacional de referència celeste (ICRS) (però similar a aquest): l'equador mitjà i l'equinocci en J2000.0 són distints de i de menor precisió que l'ICRS, però d'acord amb l'ICRS a causa de la limitada precisió del primer. L'ús de localitzacions "mitjanes" significa que la nutació és calculada com un terme mitjà o omès. Els principiants, a vegades, es confonen quan troben que el pol nord rotacional de la Terra no apunta exactament al pol celeste de l'època J2000.0; el motiu n'és que el pol vertader fa moviments de nutació, per la qual cosa és diferent del pol mitjà. Les mateixes diferències estan relacionades amb l'equinocci.

Referències

modifica

Enllaços externs

modifica