Elements orbitals

Els elements orbitals d'un cos del sistema solar són un conjunt de sis quantitats que permeten definir la seva òrbita al voltant del Sol de manera totalment unívoca. Aquestes sis quantitats són:

A vegades, en lloc de l'anomalia mitjana en l'època, s'utilitza l'anomalia mitjana en el temps que sigui (), o la longitud mitjana, o l'anomalia veritable o, rarament, l'anomalia excèntrica. A vegades fins i tot l'època mateixa s'utilitza com a sisè element, en lloc de l'anomalia mitjana. En lloc del semieix major es pot utilitzar també el període orbital.