Índex de color B-V

diferència entre les magnituds B i V d'un objecte astronòmic

L'índex de color B-V, s'usa en fotometria, és el resultat de restar a la magnitud obtinguda en Banda B (amb filtre blau) de l'obtinguda en Banda V (amb filtre verd).

El resultat indica el color propi dels astres: serà 0 si l'astre és blanc, negatiu si és blavós o positiu si és groc, ataronjat o vermellós.