Alzinar amb arboç

L'alzinar amb arboç (Viburno tini-Quercetum ilicis subass. arbutetosum) és una bosquina baixa esclerofil·le, de 3 a 6 metres d'alçada aproximadament, oberta i poc homogènia.

Apareix en els vessants inclinats i les carenes, on els sòls acostumen a ser prims, i habitualment en condicions d'insolació important. Sovint però, correspon a fases de degradació d'altres tipus d'alzinars, o un estadi evolutiu entre les brolles i els alzinars. Per això, la seva composició florística és complexa, amb elements característics d'aquestes comunitats.

Fitosociològicament forma part de l'aliança Quercion ilicis que reuneix les diferents associacions d'alzinars.

  • Altres espècies abundants: Rogeta (Rubia peregrina) i Arítjol (Smilax aspera).