Per a altres significats, vegeu també Arts menors.

En la mètrica catalana, els versos d'art menor són aquells que tenen vuit o menys síl·labes i se senyala la rima amb lletres minúscules.

Exemple:

Baixa el pendent 5a

d'estret horitzó, 5b

mitja carreró 5b

i mitja torrent. 5a


Segons la quantitat de síl·labes els versos d'Art Menor reben els noms següents:

(1 síl·laba) Monosíl·lab

(2 Síl·labes) Bisíl·lab

(3 Síl·labes) Trisíl·lab

(4 Síl·labes) Tetrasíl·lab o Quadrisíl·lab

(5 Síl·labes) Pentasíl·lab

(6 Síl·labes) Hexasíl·lab

(7 Síl·labes) Heptasíl·lab

(8 Síl·labes) Octosíl·lab

(9 Síl·labes) Enneasíl·lab

Normalment el versos són d'art major; que és el contrari d'art menor.