Un atles és un conjunt de cartes (entorns de coordenades) que proveeixen d'estructura localment euclidiana a un espai topològic.

Cada carta cobreix un entorn de l'espai donant coordenades als punts dins d'aquest entorn. Un atles és un conjunt de cartes que, a més de cobrir l'espai del tot, en cas de superposició entre dues cartes, les coordenades proveïdes per una i altra estan relacionades simplement per una funció vectorial amb "bones propietats" (és un homeomorfisme fins i tot un difeomorfisme).

Els atles són l'eina que permet donar estructura diferenciable als espais topològics, i el substrat per a les nocions de la geometria diferencial de varietats.

Definició Modifica

Donat un espai topològic  , una carta (o també entorn coordenat) és un parell  , on   és un obert de  , i   un homeomorfisme entre   i l'espai euclidià  . Aquest homeomorfisme proveeix de coordenades als punts de l'entorn  .

Un atles és un conjunt de cartes que cobreix la varietat al complet, i de tal manera que siguin compatibles entre si: si dues cartes donen coordenades diferents per a una regió de  , llavors la funció "canvi de coordenades "ha de ser bijectiva i contínua en els dos sentits. És a dir:

Un atles és una família de cartes   amb   i tal que sempre que   la funció de transició   és un homeomorfisme entre oberts de  .

Diferenciabilitat Modifica

La definició anterior és estrictament per a un atles de classe  . Exigint que les funcions de transició   siguin difeomorfismes de classe  , obtindríem un atles de classe   (on   és un enter positiu,  , o fins i tot   per atles analítics).

Compatibilitat. Estructura diferenciable. Modifica

La condició de compatibilitat entre cartes ens permet definir si dos atles de classe   són al seu torn compatibles : ho són si la seva unió conjuntista és un atles al seu torn, és a dir, si poden "ajuntar" en un sol atles.

Dues atles compatibles però diferents donen coordenades a l'espai X de maneres essencialment equivalents. Per definir l'estructura de varietat (ja sigui topològica o diferenciable) sense ambigüitats, es recorre a una classe d'equivalència d'atles compatibles entre si. Una altra manera és fer servir un atles maximal , que conté qualsevol atles compatible amb ell. A aquests atles maximals se'ls denomina també estructures diferenciables (de classe  ).

Vegeu també Modifica

Bibliografia Modifica

  • Wald, Robert. General Relativity (en anglès). The University of Chicago Press, 1984. ISBN 0-226-87033-2. 

Nota Modifica