Butil (en anglès:butyl) en química orgànica és un radical químic alquil de quatre carbonis amb la fórmula general -C4H9, derivada de qualsevol dels dos isòmers del butà.

L'isòmer n-butà pot connectar a qualsevol dels dos carbonis terminals donant lloc a dos grups butil:

  • Butil normal o n-butil: CH3–CH2–CH2–CH2– (nom sistemàtic complet: butil)
  • Butil secundari o sec-butil: CH3–CH2–CH(CH3)– (nom sistemàtic: 1-metilpropil)

El segon isòmer del butà, isobutil, es pot connectar a qualsevol dels tres carbonis terminals o a l'àtom central de carboni, donant lloc a dos grups:

  • Isobutil: (CH3)2CH–CH2– (nom sistemàtic: 2-metilpropil)
  • Butil terciari, terc-Butil o t-butil: (CH3)3C– (nom sistemàtic: 1,1-dimetiletil)

Alguns exemplesModifica

A continuació es presenten els quatre isòmers de l'acetat de butil:

       
Acetat de n-butil
Acetat d'isobutil
Acetat de sec-butil
Acetat de terc-butil

Efecte del Terc-butilModifica

El substituent terc-butil es fa servir en química per al control de la reacció de l'estabilització cinètica junt amb altres grups com els del trimetilsilil.