Grup alquil

En Química orgànica, s'anomena grup alquil a qualsevol cadena hidrocarbonada sense cap grup funcional que actui com a substituent en un compost químic. Qualsevol grup alquil correspon a la fórmula general:

Infotaula de compost químicGrup alquil
Representació genèrica del grup alquil

Als compostos orgànics que només presenten grups alquil se'ls anomena alcans

Els grups alquils s'anomenen com si es tractés d'un alcà però amb el sufix -il i un nombre indicant el carboni pel qual s'enllacen a la molècula.

Per exemple;

  • El grup metil; -CH3
  • El grup etil; -CH2-CH3
  • El grup propil; -CH2-CH2-CH3
  • El grup 2-propil o isopropil, amb tres carbonis, com el propil, però s'enganxa a la resta de la molècula pel carboni del mig; -CH-(CH3)2
  • El grup butil; -CH2-CH2-CH2-CH3
  • El grup terc-butil, amb quatre carbonis, com el butil, però s'enganxa a la resta de la molècula pel carboni del mig; -C-(CH3)3