Cadus

tipus de vaixell antic

Cadus fou un gran vaixell antic que es feia servir principalment per transportar vi. Les àmfores que portaven els cadus també rebien aquest mateix nom. Era també el nom d'una espècie d'urna on es dipositava el vot en els judicis però en general per aquesta funció es feia servir el diminutiu del mot.