Col·loqui

El col·loqui és un diàleg formal o sobre temes seriosos, per exemple les discussions en un debat o conferència o la conversa entre filòsofs. Va donar nom a un gènere literari, una mena d'assaig dialogat sobre qüestions d'actualitat o filosofia, que va ser conreat pels seguidors de l'humanisme (com el Coloquio de los perros de Cervantes). S'oposa al soliloqui, on parla una sola persona.