Collada de la Bana

La collada de la Bana és una sèrie de muntanyes situada al capdamunt d'Aidí. De la collada en baixen mes d'un barranc: resotllo, feners, barranc d'estaron... s'hi pot pujar des de aidi o Estaron, per un caminet molt bonic. A la collada de la Bana predomina el cim de la Bana. també s'hi pot accedir des de Terveu per un camí.