Construcció social de la tecnologia

La construcció social de la tecnologia conegut per les sigles SCOT, acrònim de l'anglès Social Construction Of Tecnology - és un model sociològic desenvolupat per Trevor Pinch i Wiebe E. Bijker, cap a l'any 1987 amb la publicació del llibre The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of technology (W.Bijker, T.Pinch i T.Hughes). La seva idea central és que el procés d'innovació tecnològic, és a dir, el seu disseny, el funcionament correcte o incorrecte dels artefactes, o els criteris d'eficàcia, són fruit de processos socials. La construcció social de la tecnologia de Bijker i Pinch és una resposta radical a les visions lineals i acumulatives de la ciència i la tecnologia.

En el seu moment va sorgir com una crítica als models monodimensionals i lineals de la tecnologia i la ciència. Es va voler entrar fins al moll de l'os del coneixement de la ciència i la tecnologia. És un model, conjuntament amb el de M. Callon i B. Latour de la teoria Actor Red, dels més rellevants en els estudis de les dinàmiques de la tecnologia. Aquests dos models ens fan veure i reflexionar sobre l'íntima relació entre la creació de nous artefactes i la seva viabilitat amb els processos socials.

Bijker i Pinch van estudiar l'evolució de la invenció de la bicicleta i com finalment es va acceptar de tots els models sorgits en un principi, el model que actualment tenim. Des de la visió de noves eines metodològiques van estudiar l'evolució d'aquest artefacte. I tot això ho van fer deixant de costat la versió lineal que fins aquell moment hi havia i van voler obrir “la caixa negra” per entrar dins mateix del seu concepte, del seu disseny i veure com van ser les pressions dels grup socials a favor d'un model o altre.

Per poder dur a terme aquesta anàlisi, els autors van fer servir:

  • Existència de grups socials on hi ha visions diferents segons els seus interessos
  • Fenomen de flexibilitat interpretativa,on diferents grups exposen problemes i solucions
  • Mecanismes socials que donen eines per poder tancar les controvèrsies inicials
  • Marc tecnològic: tècniques que presenta una comunitat per solucionar els problemes

El que ens proposen aquests autors és una desconstrucció de la història tradicional amb l'evolució dels artefactes, que serà el resultat de les idees innovadores i la lluita d'un fabricant o inventor.

Els passos essencials en aquests procés seran:

1. Determinar els grups socials rellevants: són els que estan més directament implicats. Seran aquell conjunt d'individus que donen un mateix significat a un artefacte i volen que sigui aquest model el guanyador final. 2. Flexibilitat interpretativa: Els significats que cada grup rellevant dóna al nou artefacte. I per mitjà del conflicte entre ells van modelant el nou artefacte. 3. Descripció dels mecanismes socials que intervenen en el tancament: els mecanismes de tancament en la controvèrsia, com poden ser la publicitat o el disseny. Per poder redefinir el problema i es concilien els interessos i les definicions en les diferents actors socials cap al nou artefacte. 4. Procés final on es dóna el paradigma Universal: és el resultat de l'estabilització d'un determinat disseny que amb poques o moltes variacions agafa un significat social, una funció i una utilitat. Com a resultat de tot aquest procés sorgeix una estructura tecnològica nova.

Amb això es pot veure que els diferents grups socials actuen amb diferents graus d'inclusió dins del marc tecnològic. Per això aquesta teoria diu que els diferents canvis dins dels aparells i el coneixement tecnològic en el temps no segueix cap trajectòria natural. Perquè depèn de moltes més coses, on els grups socials estan interaccionant contínuament al llarg del temps i no tan sols en un moment puntual. I es veu com les relacions i les tensions de poder de les societat també afecten als artefactes. Per tant, en aquesta teoria es pot relacionar la Història amb la Sociologia per donar com a resultat una nova tecnologia. On tot artefacte resulta d'una conjugació de molts factors però entre ells un dels més significatius i durs seran el que sorgeixi després de les negociacions socials dins la societat on s'ha d'instaurar.

Vegeu tambéModifica

Enllaços externsModifica