Disjunció

tipus de connector lògic

En lògica i matemàtiques una disjunció o disjunció lògica és un connector lògic que consisteix a presentar dues alternatives en una mateixa proposició o frase, i per tant dona com a resultat verdader si una de les dues alternatives és verdadera. Lingüísticament s'expressa com "o", per exemple, "A v B" es llig A o B.

Diagrama de Venn de

Notació modifica

 
Porta OR

En lògica i matemàtiques se simbolitza amb el connector ; en electrònica +; en programació | o or. ∨ deriva de vel (paraula llatina per designar "o").

Taula de veritat modifica

La taula de veritat de   és la següent:

Entrada Eixida
A B A OR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Propietats modifica

Les següents propietats s'apliquen a la disjunció:

  • Associativa:  
  • Commutativa:  
  • Distributiva: