Un doble enllaç en química és un enllaç químic entre dos elements químics que impliquen quatre enllaços d'electrons en lloc dels dos usuals en els enllaços simples. El doble enllaç més comú es troba en els alquens. Hi ha molts tipus de doble enllaç. En la fórmula desenvolupada el doble enllaç es dibuixa com dues línies paral·leles (=) entre els dos àtoms connectats.[1][2]

Els dobles enllaços són més forts que els enllaços simples covalents i també són més curts. L'ordre d'enllaç és dos. Els dobles enllaços són reactius.

Fórmula estructural de l'etilè
Fórmula estructural de l'acetona
Fórmula estructural del dimetilsulfòxid
etilè acetona dimetilsulfòxid
Compostos químics comuns amb doble enllaç

El doble enllaç en compostos orgànics

modifica

En química orgànica el doble enllaç i el triple enllaç s'anomenen insaturacions.[3]

Els dobles enllaços entre dos àtoms de carboni d'una molècula orgànica formada per un enllaç σ i un enllaç π, als quals s'associa energia d'enllaç diferent, per la qual cosa l'obertura del doble enllaç es fa sempre trencant l'enllaç menys fort, que és l'enllaç π.

Tipus de doble enllaç entre àtoms

modifica
C O N S
C alquè grup carbonil imina tiocetona, tial
O dioxigen compost nitrós sulfòxid, sulfona, àcid sulfínic, àcid sulfònic
N compost azo
S disulfur

Referències

modifica
  1. Plantilla:JerryMarch
  2. Organic Chemistry 2nd Ed. John McMurry
  3. El terme "saturat" en química té diversos significats.