Eleccions legislatives franceses de 1951

Les eleccions legislatives franceses de la segona legislatura de la Quarta República se celebraren el 17 de juny de 1951. S'elegiren 625 escons.

Eleccions legislatives franceses de 1951
625 escons a l'Assemblea Nacional Francesa
17 de juny de 1951
1a candidatura 2a candidatura 3a candidatura
Manca imatge Guy Mollet Maurice Thorez
Cap de llista Jacques Soustelle Guy Mollet Maurice Thorez
Candidatura RPF SFIO PCF
Escons aconseguits 121 107 103
Vots 4.122.696 2.894.001 4.939.380
Percentatge 21,93% 15,39% 26,27%
Repartiment dels escons
‹ 1946 (nov) França 1956 ›
Partits Assemblea Nacional Francesa
Abr. Vots % Escons
Secció Francesa de la Internacional Obrera SFIO 2,894,001 15.39 107
Centre National des Indépendants et Paysans CNIP 2,563,782 13.64 96
Mouvement Républicain Populaire MRP 2,369,778 12.60 95
Rassemblement des Gauches Républicaines RGR 1,913,003 10.17 93
Total "Tercera Força" 9,740,564 51.80 388
Partit Comunista Francès PCF 4,939,380 26.27 103
Rassemblement du Peuple Français RPF 4,122,696 21.93 121
Total 18,802,640 100 625
Abstenció: 19,8%