Ensenyament universitari a Espanya

L'ensenyament universitari a Espanya està regulat actualment per:

  • La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats[1]
  • I la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001[2]

D'altra banda, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials concretant l'estructura d'acord amb les línies generals emanades de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Segons aquesta estructura es divideix l'ensenyament universitari a graus i programes de postgrau (que, al seu torn, consten de màster i de doctorat).

Els graus i els màsters prenen com a mesura de la càrrega lectiva el crèdit.

Universitats Modifica

Graus Modifica

Branques de coneixement Graus Universitats en què s'imparteixen
Arts i Humanitats Grau en Belles Arts
Grau en Espanyol: Llengua i Literatura
Grau en Estudis Anglesos
Grau en Estudis semítics i Islàmics
Grau en Filologia Clàssica Barcelona
Grau en Filologia Basca Deusto
Grau en Filosofia
Grau en Història A Distància de Madrid, Barcelona
Grau en Història de l'Art Barcelona
Grau en Humanitats Deusto
Grau en Llengües Modernes i Gestió Deusto
Grau en Llengües Modernes i les seves Literatures Deusto
Ciències Socials i Jurídiques Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Antropologia Social i Cultural
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Grau en Comunicació Audiovisual Oberta de Catalunya, CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo, Deusto, Europea Miguel de Cervantes, Rovira i Virgili, Vic
Grau en Economia
Grau en Educació Social Barcelona, Deusto, Ramon Llull, Rovira i Virgili, Vic
Grau en Estadística Aplicada
Grau en Geografia i Ordenació del Territori
Grau en Gestió Comercial
Grau en Gestió i Administració Pública
Grau en Informació i Documentació Oberta de Catalunya, Barcelona
Grau en Mestre d'Educació Infantil Barcelona, Deusto, Internacional de Catalunya, Vic
Grau en Mestre d'Educació Primària Barcelona, Deusto, Internacional de Catalunya, Vic
Grau en Pedagogia Barcelona, Rovira i Virgili
Grau en Periodisme A Distància de Madrid, Abat Oliba CEU, CEU Cardenal Herrera, CEU Sant Pau, Europea Miguel de Cervantes, Rovira i Virgili, Vic
Grau en Publicitat i Relacions Públiques Abat Oliba CEU, CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo, Europea Miguel de Cervantes, Internacional de Catalunya, Rovira i Virgili, Vic
Grau en Relacions Internacionals
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
Grau en Sociologia
Grau en Traducció i Interpretació
Grau en Treball Social
Grau en Turisme
Ciències Grau en Biologia Barcelona
Grau en Bioquímica Barcelona
Grau en Bioquímica i Biologia Molecular Rovira i Virgili
Grau en Biotecnologia Barcelona, Lleida, Rovira i Virgili, Vic
Grau en Ciències Ambientals Barcelona, Europea Miguel de Cervantes, Vic
Grau en Enologia Rovira i Virgili
Grau en Física
Grau en Geologia Barcelona
Grau en Matemàtiques
Grau en Matemàtiques i Estadística
Grau en Química Barcelona, Ramon Llull, Rovira i Virgili
Ciències de la Salut Grau en Infermeria
Grau en Logopèdia
Grau en Medicina Catòlica de València Sant Vicent Màrtir
Grau en Odontologia Catòlica de València Sant Vicent Màrtir
Grau en Òptica i Optometria
Grau en Podologia Catòlica de València Sant Vicent Màrtir
Grau en Psicologia Abat Oliba CEU
Enginyeria i Arquitectura Grau en Enginyeria Agrícola
Grau en Enginyeria Alimentària
Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Enginyeria Civil Universitat de Cantàbria, Universitat de Las Palmas de Gran Canaria Universitat Politècnica de Catalunya
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
Grau en Enginyeria d'Edificació Politècnica de Cartagena
Grau en Enginyeria de l'Energia
Grau en Enginyeria de Mines Universitat d'Oviedo
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtils
Grau en Enginyeria del Medi Ambient i del Paisatge
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Universitat de Vigo
Grau en Enginyeria Matemàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Telemàtica

Estructura anterior Modifica

Abans del Reial Decret de 2007, l'ensenyament universitari s'organitzava de la següent manera:

  • Estudis de primer cicle: Accés amb la preinscripció. Estudis terminals a la finalització s'obtenen els títols de Diplomat, Mestre, arquitecte tècnic o Enginyer Tècnic. Permeten l'accés a estudis de segon cicle.
  • Estudis de primer i segon cicle: Accés amb la preinscripció universitària. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de Llicenciat, arquitecte o Enginyer. La superació del primer cicle de qualsevol d'aquests estudis no comporta l'obtenció de cap titulació oficial, però pot ser vàlida per a la incorporació a altres estudis de segon cicle.
  • Estudis de segon cicle: Accés per la via d'un primer cicle universitari, o bé estant en possessió del títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o mestre, sempre que aquests estudis s'ajustin a la normativa d'accés per a cadascun dels segons cicles. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de llicenciat, arquitecte o enginyer.
  • Estudis de 3r cicle: Són els anomenats programes de doctorat. L'accés ve regulat per la mateixa universitat, per la via de la Comissió de Doctorat. Cal estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.
  • Títols propis: Són estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix. Aquests estudis tenen la mateixa estructura que els estudis reglats: per tant, hi ha títols propis de primer cicle, de primer i segon cicle i de segon cicle. Les universitats regulen l'accés als títols propis i en fixen els preus acadèmics. També poden oferir títols de postgrau no oficials.

Vegeu també Modifica

Referències Modifica

  1. Error en el títol o la url.«».
  2. http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241 -16260.pdf

Enllaços externs Modifica