Esdeveniments incompatibles

Dos esdeveniments E i F d'un experiment aleatori s'anomenen incompatibles (o disjunts) quan no tenen cap esdeveniment en comú, és a dir quan la intersecció de les subclasses E i F és buida: E intersecció F = conjunt buit, el que fa: .

En altres paraules aquests dos esdeveniments són incompatibles si i només si la realització simultània de E i F és impossible.

Si E i F són dos esdeveniments incompatibles, llavors es té: (per fer-ho més senzill: P(E O F) = P(E) + P(F))

Si E i F són dos esdeveniments compatibles, llavors es té: (per fer-ho més senzill: P(E O F) = P(E) + P(F) - P(E I F))

No confondre aquesta noció amb la d'esdeveniments independents. De fet, dos esdeveniments E i F de probabilitats no nul·les no poden ser a la vegada incompatibles i independents.

Vegeu també Modifica