Llei del paral·lelogram: diferència entre les revisions

(#QQ17)
 
== Llei del paral·lelogram per a espais amb producte intern ==
[[Fitxerlaw.svg|thumb|Vectores involucrats en la llei del paral·lelogram]]
 
Dins dels [[Espai prehilbertià|espais proveïts de producte escalar]], la definició de la llei del paral·lelogram es redueix a la identitat algebraica