Front Nacional d'Alliberament d'Algèria • Altres llengües