Partit Republicà dels Estats Units • Altres llengües