Europa continental

L'Europa continental és el continent d'Europa excloent-ne explícitament les illes adjacents, en especial les illes Britàniques –és a dir, el Regne Unit, l'illa de Man, les Illes Anglonormandes i Irlanda, entre d'altres– i Islàndia. En un sentit geogràfic més estricte, se n'haurien d'excloure també altres regions insulars com ara Sicília, Sardenya, Creta i les altres illes gregues, Còrsega, Malta i les illes Balears, per exemple. Les illes Canàries o Madeira, tot i pertànyer a estats europeus (Espanya i Portugal, respectivament) i ser considerades regions europees a efectes administratius, geogràficament no hi tenen res a veure.