Expressió algebraica

(S'ha redirigit des de: Expressió matemàtica)

Una expressió algebraica és un conjunt de lletres i nombres relacionats per signes d'operacions aritmètiques.

Algunes vegades aquests nombres tenen un valor desconegut que s'han de calcular. Per exemple, la de l'equació és una incògnita que s'ha d'esbrinar.

Unes altres, les lletres representen nombres qualssevol i serveixen per establir relacions numèriques en general. Per exemple, l'expressió , que indica el quadrat de la suma de dos nombres qualsevol.

Les lletres també poden substituir un conjunt de nombres que verifiquen una propietat determinada. Per exemple, la successió de nombres imparells 1,3,5,7,9,11,13.. la podem indicar, generalment, amb 2n-1.

Exemples: L'expressió 8 · y + 2 ens indica que s'ha de multiplicar per 8 el valor desconegut de y i sumar 2 al resultat.

Sumes, restes i productes algebraicsModifica

Suma de monomis i polinomisModifica

Per efectuar una suma de monomis, han de ser semblants. A l'hora de fer la suma, extraiem factor comú a la part literal.

Exemples:   =(3+9)  =  

 =(4-6-1) =  

  no es pot efectuar.

Quan sumem monomis, en sumem o restem els coeficients i deixem igual la part literal. La suma de polinomis consisteix a agrupar i reduir els termes semblants de tots els sumans.

Exemple:   +   =   =  

També podem disposar la suma de polinomis d'aquesta manera:

 

 

__________________________

 


La suma de polinomis commutativa i associativa. L'element que no altera la suma és el polinomi 0, els termes del qual són tots iguals a 0.

Resta de polinomisModifica

Per restar dos polinomis, primer se sumen el primer amb l'oposat del segon. És a dir, canviam el segon de signe. Exemple:  = = 

Producte de monomis i polinomisModifica

Per efectuar el producte de dos monomis, es multipliquen:

  • D'una banda els coeficients, respectant les relges dels signes.
  • D'una altre, les perts literals, aplicant les propietats de les potències.

El grau del producte és igual a la suma dels graus dels factors.

Exemples:  · = (2 · 7) (  ) =  =  

Producte d'un monomi per un polinomiModifica

Per multiplicar un monomi per un polinomi, apliquem la propietat distributiva, multiplicant cada terme d'un per tots els termes de l'altre.

Exemple:  ·( + 5x - 2)= ·  · 5x -  · 2 = 

Producte de dos polinomisModifica

per efectuar el producte de dos polinomis, apliquem la propietat distributiva, multiplicant cada terme d'un per tots els termes de l'altre. Si apareixen termes semblants, se sumen.

Exemple: ( + 5) · ( - 3) =  ·  · 3 + 5 ·   - 5· 3 =  = - 15