Obre el menú principal

La floculació és un procés químic mitjançant el qual, amb l'addició de substàncies denominades floculants, s'aglutinen les substàncies col·loïdals presents en l'aigua, facilitant d'aquesta forma la seva decantació i posterior filtrat. És un pas del procés de potabilització d'aigües d'origen superficial i del tractament d'aigües servides domèstiques, industrials i de la mineria.

Els compostos que poden estar presents en l'aigua poden ser:

El procés de floculació és precedida per la coagulació, per això moltes vegades es parla dels processos de coagulació-floculació. Aquests faciliten la retirada de les substàncies en suspensió i de les partícules col·loïdals.

  • La coagulació és la desestabilització de les partícules col·loïdals causades per l'addició d'un reactiu químic anomentat coagulant el qual, neutralitzant les seves càrregues electroestàtiques, fa que les partícules tendeixin a unir-se entre si;
  • La floculació és l'aglomeració de partícules desestabilitzades en microflòculs i després en els flòculs més grans que tendeixen a dipositar-se en el fons dels recipients construïts per a aquest fi, denominats sedimentadors.

Els factors que poden promoure la coagulació-floculació són el gradient de la velocitat, el temps i el pH. El temps i el gradient de velocitat són importants a l'augmentar la probabilitat que les partícules s'uneixin i dóna més temps perquè les partícules descendeixin per efecte de la gravetat, i així s'acumulin en el fons. Per altra banda el pH és un factor prominent en acció desestabilizadora de les substàncies coagulants i floculants.

La solució floculant més adaptada a la naturalesa de les matèries en suspensió amb la finalitat d'aconseguir aigües decantades netes i la formació de llots espessos es determina per proves, ja sigui en laboratori o en el camp.

En la mineria, els floculants utilitzats són polímers sintètics d'alt pes molecular, les molècules del qual són de cadena llarga i amb gran afinitat per les superfícies sòlides. Aquestes macromolècules es fixen per adsorció a les partícules i provoquen així la floculació per formació de ponts interpartícules.