En càlcul infinitesimal es diu que una funció real és derivable en a quan el límit[1]

Funció derivable

existeix i és finit. Si la funció és derivable en tot el seu domini de definició, llavors direm que la funció és derivable. Denotarem amb a la funció derivada.[2]

Bibliografia

modifica
  • Bombal, R. Marín & Vera: Problemas de Análisis matemático: Cálculo Diferencial, 1988, ed. AC, ISBN 84-7288-101-6.
  1. Fonaments de càlcul, M.Rosa Estela, 2003, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya S.L., ISBN 84-8301-835-7, pàgina 171
  2. «4. Derivabilidad de funciones |». [Consulta: 10 desembre 2018].