Grup acil

Un grup acil en química o grup radical orgànic RCO— deriva dels àcids carboxílics RCOOH per eliminació de l'hidroxil OH del grup funcional.

Infotaula de compost químicGrup acil

En nomenclatura sistemàtica química, els grups acil que deriven d'àcids que porten el sufix -oic són designats substituint -oic per -oïl. Malgrat això es conserven denominacions com les d'acetil que deriven d'àcids que reben noms trivials sense el sufix -oic.

Els grups acil en els quals R és un grup aromàtic, s'anomenen grups aroïl i es representa genèricament pel símbol ArCO—.