Isòtops de l'europi

L'europi natural es compon d'un isòtop estable, el 153Eu amb una abundància natural del 52,2%, i un radioisòtop inestable, el 151 amb un període de semidesintegració de anys[1] i que es desintegra mitjançant emissió alfa. S'han caracteritzat 35 radioisòtops, sent els més estables el 150Eu amb un període de semidesintegració de 36,9 anys, el 152Eu amb un període de semidesintegració de 13,516 anys, i el 154Eu amb un període de semidesintegració de 8,593 anys. La resta d'isòtops radioactius tenen períodes de semidesintegració menors a 4,7612 anys, i la majoria menors de 12,2 segons. Aquest element presenta també vuit isòmers nuclears els més estables dels quals són el 150mEu (t½ 12,8 hores), 152m1Eu (t½ 9,3116 hores) i el 152m2Eu (t½ 96 minuts).

El mode de desintegració primari abans l'isòtop més abundant, el 153Eu, és la captura electrònica, i després l'emissió beta. Els productes de desintegració abans del 153Eu són els isòtops del samari (Sm) i després són els isòtops del gadolini (Gd).
Massa atòmica estàndard: 151.964(1) u.

TaulaModifica

Símbol del
núclid
Z(p) N(n)  
massa isotòpica(u)
 
període de
semidesintegració
Espín
nuclear
composició
isotòpics
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
130Eu 63 67 129.96357(54)# 1.1(5) ms [0.9(+5-3) ms] 2+#
131Eu 63 68 130.95775(43)# 17.8(19) ms 3/2+
132Eu 63 69 131.95437(43)# 100# ms
133Eu 63 70 132.94924(32)# 200# ms 11/2-#
134Eu 63 71 133.94651(21)# 0.5(2) s
135Eu 63 72 134.94182(32)# 1.5(2) s 11/2-#
136Eu 63 73 135.93960(21)# 3.3(3) s (7+)
136mEu 0(500)# keV 3.8(3) s (3+)
137Eu 63 74 136.93557(21)# 8.4(5) s 11/2-#
138Eu 63 75 137.93371(3) 12.1(6) s (6-)
139Eu 63 76 138.929792(14) 17.9(6) s (11/2)-
140Eu 63 77 139.92809(6) 1.51(2) s 1+
140mEu 210(15) keV 125(2) ms 5-#
141Eu 63 78 140.924931(14) 40.7(7) s 5/2+
141mEu 96.45(7) keV 2.7(3) s 11/2-
142Eu 63 79 141.92343(3) 2.36(10) s 1+
142mEu 460(30) keV 1.223(8) min 8-
143Eu 63 80 142.920298(12) 2.59(2) min 5/2+
143mEu 389.51(4) keV 50.0(5) µs 11/2-
144Eu 63 81 143.918817(12) 10.2(1) s 1+
144mEu 1127.6(6) keV 1.0(1) µs (8-)
145Eu 63 82 144.916265(4) 5.93(4) d 5/2+
145mEu 716.0(3) keV 490 ns 11/2-
146Eu 63 83 145.917206(7) 4.61(3) d 4-
146mEu 666.37(16) keV 235(3) µs 9+
147Eu 63 84 146.916746(3) 24.1(6) d 5/2+
148Eu 63 85 147.918086(11) 54.5(5) d 5-
149Eu 63 86 148.917931(5) 93.1(4) d 5/2+
150Eu 63 87 149.919702(7) 36.9(9) a 5(-)
150mEu 42.1(5) keV 12.8(1) h 0-
151Eu 63 88 150.9198502(26) 5×1018 a 5/2+ 0.4781(6)
151mEu 196.245(10) keV 58.9(5) µs 11/2-
152Eu 63 89 151.9217445(26) 13.537(6) a 3-
152m1Eu 45.5998(4) keV 9.3116(13) h 0-
152m2Eu 65.2969(4) keV 0.94(8) µs 1-
152m3Eu 78.2331(4) keV 165(10) ns 1+
152m4Eu 89.8496(4) keV 384(10) ns 4+
152m5Eu 147.86(10) keV 96(1) min 8-
153Eu 63 90 152.9212303(26) ESTABLE 5/2+ 0.5219(6)
154Eu 63 91 153.9229792(26) 8.593(4) a 3-
154m1Eu 145.3(3) keV 46.3(4) min (8-)
154m2Eu 68.1702(4) keV 2.2(1) µs 2+
155Eu 63 92 154.9228933(27) 4.7611(13) a 5/2+
156Eu 63 93 155.924752(6) 15.19(8) d 0+
157Eu 63 94 156.925424(6) 15.18(3) h 5/2+
158Eu 63 95 157.92785(8) 45.9(2) min (1-)
159Eu 63 96 158.929089(8) 18.1(1) min 5/2+
160Eu 63 97 159.93197(22)# 38(4) s 1(-)
161Eu 63 98 160.93368(32)# 26(3) s 5/2+#
162Eu 63 99 161.93704(32)# 10.6(10) s
163Eu 63 100 162.93921(54)# 6# s 5/2+#
164Eu 63 101 163.94299(64)# 2# s
165Eu 63 102 164.94572(75)# 1# s 5/2+#
166Eu 63 103 165.94997(86)# 400# ms
167Eu 63 104 166.95321(86)# 200# ms 5/2+#

NotesModifica

  • Es coneixen mostres geològicament excepcionals en les que la composició es troba per sota d'aquests valors. La incertesa de la massa atòmica pot excedir els valors en aquells casos.
  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

ReferènciesModifica

  1. Search for α decay of natural Europium, P. Belli, R. Bernabei, F. Cappell, R. Cerulli, C.J. Dai, F.A. Danevich, A. d'Angelo, A. Incicchitti, V.V. Kobychev, S.S. Nagorny, S. Nisi, F. Nozzoli, D. Prosperi, V.I. Tretyak, and S.S. Yurchenko, Nucl. Phys. A 789, 15 (2007) doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.03.001
Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops del samari Isòtops de l'europi Isòtops del gadolini