Isapòstol

Isapòstol (en grec: ισαπόστολος, igual als Apòstols) era un dels títols ostentats pels emperadors romans d'Orient: en proclamar la seva paritat amb els apòstols de Crist, els emperadors es posaven al capdavant de l'Església, en una posició superior a la dels mateixos bisbes i Patriarques, simples "successors dels Apòstols", adquirint així el dret de convocar concilis i d'intervenir en darrera instància a les qüestions religioses.

La pràctica va ser inaugurada per Constantí I qui, tot i ni tan sols estant batejat, va intervenir al Concili de Nicea del 325 (uns pocs anys abans de traslladar la capital de Roma a Bizanci es feia anomenar "Isapostòl" i "Bisbe dels que es troben fora de l'Església".

A la ideologia imperial aquesta primacia de l'emperador sobre la religió era l'òbvia continuació de la tradició romana, a la qual l'emperador era el cap de la religió de l'Estat, en qualitat de Pontífex Màxim, a més de ser objecte de veneració, mitjançant el culte del Geni imperial, amb la possibilitat de ser divinitzat en morir.

Així que la qüestió de la nova religió predominant va ser un acte coherent amb la decisió constantiniana de donar suport al cristianisme, cada vegada més tard amb la declaració d'aquesta com la religió oficial i exclusiva de l'Imperi, la primacia imperial sobre l'Església es va fer necessària per mantenir el control d'un poder religiós que de fet legitimava el polític.